tepark.eu

Automatyczna kabina do piaskowania ze stołem obrotowym z satelitami

Automatyczna kabina do piaskowania ze stołem obrotowym z satelitami. Wyposażona w ciśnieniowy system podawania ścierniwa z czterema niezależnie zasilanymi dyszami. Napęd posuwu dysz z regulowanym skokiem i prędkością. W skład zestawu wchodzi separator ścierniwa, oczyszczarka ciśnieniowa i filtr-odpylacz.

Automatyczna piaskarka do paneli z tworzywa sztucznego i szkła

Automatyczna kabina do piaskowania paneli  z tworzywa sztuczengo lub szkła. Urządzenie wyposażone jest w taśmociąg przesuwający elementy i napęd posuwu pistoletóe do piaskowania.Przy wyjeździe z komory elementy odmuchiwane są za pomocą noży pneumatycznych.

Automatyczna piaskarka kabinowa ze stołem obrotowym i posuwem dysz

Automatyczna kabina do piaskowania detali ze stołem obrotowym i dyszami przesuwającymi się pionowo  z regulowanym skokiem i prędkością. W skład zestawu wchodzi oczyszczarka pneumatyczna ciśnieniowa z trzema wyjściami, separator ścierniwa i filtr-odpylacz. Układ sterowania ze sterownikiem PLC, panel operatorski z ekranem dotykowym