tepark.eu

Oczyszczarki kabinowe do elementów o dużych gabarytach. Operator ma dostęp do przestrzeni roboczej z trzech stron kabiny, przy czym usytuowanie otworów na ręce  i okien jest na trzech różnych poziomach. Kabiny mogą być wyposażone w stół obrotowy z napędem obrotu i posuwu wózka. Nośności stołu do 2 T.

Osprzęt dostarczany wraz z kabiną to filtr-odpylacz, oczyszczarka ciśnieniowa, separator ścierniwa, układ pneumatycznego transportu ścierniwa. Cały zestaw gotowy do pracy po podłączeniu do zasilania w sprężone powietrze i energię elektryczną.